Memurların Unutmaması Gereken Sorumlulukları Neler?

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Memurların unutmaması gereken sorumlulukları ilgili yasalar çerçevesinde belirlenmiş durumdadır. Bu kapsamda memurların sorumlulukları hem iş tanımlarını oluşturur hem de ne şekilde davranmaları gerektiğini göstermektedir.

Sayfa içerikleri

Memurların Ödev ve Yükümlülükleri Neler?

Memurların ödev ve yükümlülükleri DMK kapsamında net olarak belirtilmiştir. Bu görevler her koşulda her memur için geçerli olup memurlar arasında ayrım yapılmadan uygulanmayı gerektirmektedir. Bu yüzden tüm memurların bu noktalara dikkat etmesi gerekir.

Sadakat

Memurların sorumlulukları arasında ilk olarak sadakat gelir. Buradaki sadakat ifadesi anayasaya ve kanunlara yöneliktir. Dolayısıyla her memurun anayasayı sayması ve dikkat etmesi istenir. Bu sadakat, asli devlet memurluğuna atama sonrasında ortalama 1 ay içinde kurum tarafından düzenlenecek olan merasim ile belirtilir. Merasim kapsamında memura sadık olacağı için Yemin Belgesi imzalatılmaktadır.

Devlete Bağlılık ve Tarafız Olma

Memurların yükümlülükleri arasında devlete bağlılık ve tarafsız olma da önemli yer tutar. Memur kişi görevini yaparken ırk, din, dil, cinsiyet, siyasi düşünce ve mezhep ayrımı yapamaz. Başka bir deyişle yaptıkları görev için kendi kişisel tutumları ya da inançları baskın olamaz. Aynı şekilde memurlar arasında hizipleşmenin önlenmesi için memurların herhangi bir siyasi partiye üye olmaları da yasaktır. Aynı zamanda devlet bütünlüğüne zarar getirecek olan eylemlerden de memurlar uzak durmak zorundadır.

Önerilen Yazılar
1 29

Emirlere İtaat

Devlet memurları için önemli sorumluluklar arasında davranışları ve emirlere de itaat geliyor. Devlet dairelerinde işlerin yürütülmesi ve sorun yaşanmaması için memurların altları ya da üstleri ile işbirliği içinde olmaları gerekiyor. Bu kapsamda görevlerinin iyi ve sorunsuz yapılması için emirlere uymalıdırlar. Memurun üstünden alacağı emir, yasalara aykırı değilse mutlak surette yerine getirilmelidir. Eğer emir yasalara aykırılık taşıyorsa bu durumda memur üstüne emri bildirir. Şayet kendisine tekrar emir verilirse bu durumda memur bunu yerine getirmek zorundadır. Fakat bu eylemden kaynaklı olarak herhangi bir yasal sorumluluk doğuyorsa bunun sorumlusu emri veren olmaktadır.

İşbaşında Yer Almak

Memur kişinin görevleri arasında mesai saatleri kapsamında izin gibi bir durum yoksa mutlaka görevinin başında yer almak gerekir. Bu kapsamda günlük çalışma saatleri içinde memurlar görev yerlerinde bulunur. Kurumlara göre çalışma saatleri farklılık gösterebilir ancak bu durum da valilik tarafından belirlenir. Memurların haftalık olarak çalışma saati 40 saattir ve hafta sonları tatil olarak kabul edilir.

Devlet Malının Savunulması

Memurlar devlet malını korumakla sorumludur. Aynı şekilde kendileri kasten devlet malına zarar verirlerse kabahatli kabul edilirler. Görevlerini yaparken kullandıkları ya da etraflarında bulunan araçlara, malzemelere dikkat etmek zorundadırlar. Devlet malına sadece kasıtlı değil aynı zamanda ihmal ya da kusur gibi nedenlerle de zarar geldiğinde ilgili maddi hasar memurun maaşından kesilmektedir.

Mal Bildirimi

Memurların kazanç sağlayacak işlerde çalışmaları yasaktır. Bu kapsamda kazanç sağlamak için yan işlerde çalışamaz, kendi adlarına şirket açılışı yapamazlar. Bunun tespit edilmesi için kendilerinin varsa eşleri ve çocuklarının mal bildirimini yapmaktır. Kamu hizmetinde olanlar mal bildirimi yapmak durumundadır. Mal bildirimleri sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda en geç Şubat ayının sonuna kadar yenilenir. Mal bildirimi yapılmasının temel amacı sadece ticari kazanç sağlamak değil aynı zamanda rüşvet ve yolsuzluk gibi durumlara karşı da önlem alınmasının sağlanmasıdır.

Kılık Kıyafet

Memurlar için önemli sorumluluklardan birisi de kılık kıyafetine özen göstermesidir. Bu kapsamda kanun kapsamı dışında olan kıyafetlerin çalışma saatleri içinde giyilmesi yasaklanmıştır.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Daha fazla bilgi