Memur Maaşları Nasıl Hesaplanır 2022 Maaşları ve Zamları

Memur maaş ları nasıl hesaplarını, 2002 yılı memur maaşları ne kadar, ne düşük memur maaşı

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Değerli ziyaretçilerimiz, bu yazımızda Memur Maaşları  hakkında detaylı bilgi vereceğiz. konu başlıklarına tıklayarak istediğiniz bilgiye direkt ulaşabilirsiniz.

Sayfa içerikleri

Memur Maaşları Nasıl Hesaplanır ?

Memur maaşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun  (657 Sayılı DMK) 164. maddesine göre verilir.

Yeni başlayan (açıktan atama ya da yeniden açıktan atama) ile göreve başlayan memur başladığı gunden bir sonraki ayın 15 ine kadar olan kısmını çalışarak sonrasında ise ayın 15 inden diğer ayın 15 ine kadar olan günlerin maaşını peşin alırlar.

Yani memurlar çalışacakları ayın maaşını alırlar. dolayısı ile herhangib bir sebebptem memuriyeti sonlanan kişiler maaş ödemesi ardından birsonraki ay çalışılmayan günlerin ücretini iade etmek zorundadur. Memur tayin durumlarında ise iadeye gerek yoktur. çunku gideceği kurumda da aynı şekilde maaşı devam edecektir.

Asker ve Polislerin Tayin durumları sıklıkla olduğu için bu durum tayin işlemlerini kolaylaştırmaktadır.

Aslında memur maaşını net bir şekilde hesaplamak çok karmaşık bir işlemdir ve memur maaşını ürkiyede hesaplayabilen çok az sayıda kişi vardır. fakat hesaplama işlemi bir formule göre yapılır.

 

memur maaları hesaplaması memurun sınıfına göre değişir. örneğin sağlık hizmetleri sınıfı ile genel idari hizmeler sınıfı maaşları birbirinden farklı hesaplanır.

örnek olarak idari personellerin maaşı nasıl hesaplanır ona bakalım;

İdari personel maaşları hesaplanırken öncelike tahakkuk eden gelir hesaplanmalıdır.

TAHAKKUK
Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme Tazminatı + Özel Hizmet Tazminatı + Denge Tazminatı + Aile Yardımı + Çocuk Yardımı +Makam Tazminatı + Görev Tazminatı + Yabancı Dil Tazminatı + Sendika Ödeneği + Emekli Keseneği Devlet Katkısı (%20)

yukarıdakiler memur maaşının hesaplanırken alınan kriterlerdir. bu tahakkuklar hepsi toplanır ve tahakkuk ettirilir.

Yukarıdaki veriler yıllara gore değişkenlik gösterebilir bu durumda memur maaşını yıla göre değişkenlik gösterecektir.

Memur Maaş Kesintileri

Memur maaşının hesaplanmasından sonra bu maaştan yapıacak kesintiler hesaplanır. kesinti kalemleri şunlardır;

Gelir Vergisi + Damga Vergisi + Emekli Keseneği Devlet Katkısı (%20) + Emekli
Keseneği İştirakçi Payı (%16) + Sendika Aidatı (Sendika Üyesi için) + Eczane
Kesintisi + Kefalet Aidatı (Kefaletli Görevler için)

bu kesintilerden Gelir vergisinin oranı her ay yıllık toplam kazanca göre yükselir ve her yılın ocak ayında oran tekrar kanunun ön gördüğü en düşük gelir vergisi diliminden tekrar hesaplanır yıllık toplam kazanç 32 bin tl ye kadar %15 , 70 bin Tl den sonra ise %20, 170 bin Tl ve üzeri için %27 gelir vergisi kesilir.

Şimdi bir hesap yapalım

8 bin tl sabit maaş alan bir memur ocak ayında bu maaşın %15 i olan 1200 tl sini gerlir vergisi olarak verecektir

şubat ayında ise yine 8 bin tl ise yıllık toplam kazancı 16 bin tl olacağı için yine %15 i olan 1200 tl gelir vergisi verecektir

mart ve nisan ayında da aynı şekilde hesaplanacak ve nisan ayında toplam geliri 32.000 tl oalcağı için %15 olan 1200 tl gelir vergisi verecektir

Mayıs ayında ise yıllık toplam geliri 40 bin tl olacağından vergi dilimi %20 ye çıkacak ve 8 bin tl nin %20 si olan  2000 tl gelir vergisi ödeyecektir.

Bu nedenle genel olarak nisan ve ve Mayıs ayından sonra ele geçen Memur Maaşları düşmektedir.

En Düşük Memur Maaşları Ne Kadar?

özelikle memur maaş zammı nın ardından basında sıkça duyduğumun en düşük memur maaşı tabiiki yıllara gore değişiklik göstermektedir. 2022 yılı en düşük memur maaşı 9 bin 105 Tl olarak belirlenmiştir. Bu maaş asılnda ortalama memur maaşının ne kadar olacağı ile ilgili temel bilgidr. Sınıflara görev unvan ve makama göre bu ücret değişmektedir.  Aşağıdaki Tabloda 2022 Temmuz Ayı Memur Maaşları nı örnek olması açısından ekledik.

Önerilen Yazılar
1 30
Memur Maaşları
2022 Temmuz Memur Maaşları

Memur Maaşları Zammı Bu Yıl Ne Kadar Olacak

Ülkemiz genelinde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle memur maaşlarında da bu yıl için yüksek oranda enflasyon farkı verildi. enflasyon farkları TUİK in belilrediği enflasyon oranına göre belirlendiğinden memur maaş zamları da TUİK in belirlediği orana gore artırılmışmıştır.

Ayrıca memur sendikaları ile hükümet arasında yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre de memur maaşlarına da ek zam yapılmıştır. 6. dönem toplu sozleşmesine göre 2022 yılının ilk yarısında yüde 5 ikinci yarısında ise yüzde 7 zam yapılmıştır. 2023 yılı Memur maaş zamları ise yine toplu sözleşmenin ilgili maddelerine göre ilk 6 ay içn yüzde 8 ikinci altı ay için yüzde 6 oranında zam verilecek ve yine TUİK in belirlediği enflasyona gore enflasyon farkı verilecektir.

Toplu Sözleşme Nedir?

Toplu sözleşme den kasıt ” Kamu Görevlileri Toplu İş Sözleşmesi” dir.

T.C. Anayasasının 53. Maddesinde “şçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.” olarak belirtilmiştir.

Anayasanın bu maddesi uyarınca işveren olan hükümet ile memurlar arasında memurların ortak sözcüsü olarak yetkili memur sendikaları vasıtasıyla ” memurların özlük haklarınının iyileştirilmesi amacıyla”  sözleşme hazırlanır ve yürürlüğe konulur.

Bu sözleşma maddeleri tüm memurları kapsar. Hükümet sözleşme maddeleri ne göre planlama ve düzenlemeler yapar.

Yeni Atanan Memur Maaşları Ne Kadar ?

Açıktan atanan (ilk defa atanan) memur kadro ve ünvanına göre sınıfının en düşük derece ve kademesi ile göreve başlarlar.

Maaşlar derece ve kadameye göre değişiklik gösterir. örnek olarak yeni atanan bir üniversitelerin hemşirelik bölümünden mezun olup hemşire olarak göreve başlayan hemşire 9 derecenin 1 kademesinden işe başlar. kademe her yıl, derece her 3 yılda bir artar.  Derece ve kademe sadece maaş için değil yer değişiklği ve tmemurların tayin, çalışma pozisyonu açısından da önemlidir.

 

Derece ve Kademe Nedir ?

Derece ve kademe memurlara verilen v e çalışma yılı ile bir nevi performansının göstergesidir.

derece ve kademeler ilk atama sonrasında  memurun sınıfına göre en düşük olarak başlar ve yıllar içinde çalışma, terfi, ödül vb. gibi durumlarda yükselir. Ayrıca Memur yabancı dil tazminatı gibi özel durumlarda da Memur Maaşları etkilenir.

Örnek 2020 mart ayında göreve başlayan hemşire 9 un 1 i olarak başlar

2021 mart ayında 9 un 2 si olur

2022 mart ayında 9 un 3 olmuştur

2023 mart ayında ise 8 in 1 olacak ve böylece devam edecektir.

Memur Derece ve Kademesi nasıl Yükselir ?

Memurlar çalıştıkları her yıl için bir kademe ve her 3 yıl için bir kademe alırlar. Fakat çeşitli durumlarda bu derece ve kademeye eklenme yada düşürülme olabilir.

Eğer memur üsütn başarı göstermniş ve takdire layık bir görevi yerien getirmiş ise kurum amirinin talebi ve ilgili bakanlığın onayı ile derece yada kademisinde ilerleme yapılabilir. Bunun yanında Memura maaş tutarında ödeme de verilebilir.

Tam tersine memurun kınama ve memura yakışmayacak hallerde bulunmak ve şuç işlemek, ve şuçun sabit olması durumunda derece ve kademe ilerlemesinin durdulması cezası verilebilir.

Ek Göstergenin Maaşa Etkisi

Derecesi 4 e düşene kadar memur maaşında büyük bir değişiklik olmamakla beraber 4. dereceden sonra maaşında önemli oranda yükselme olacaktır. Fakat ek gösterge Memur Maaş hesaplaması yapılırken çarpanlardan birisi değildir. bu nedenle maaşa direkt olarak etkisi yoktur. fakat memurun emekliliğinde önemli bir etkisi vardır. çunku ek gosterge emekli amaşı hesaplamasında önemli bir çarpandır.

 

Değerli ziyaretçilerimiz. bu yazımızda size memur maaş hesaplaması nasıl yapılır. Ek göstergenin maaşa etkisi , derece ve kadem ilerlemesi ile ilgili bilgiler verdik. merak ettiğiniz soruları yorum olarak bırakabilirsiziniz. yorum ve sorularınızı editorlerimiz kontrol edecek ve mutlaka cevap yazacaklardır.

Teşekkür ederiz.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

4 Yorumlar
  1. […] ile birlikte bu miktar güncellenmez ise en düşük memur maaşı alan memur başvurabilirken memur maaşı 10 bin tl nin üzerinde olanlar […]

  2. […] Ziyaretçilerimiz. Memur alımları sonrası en çok merak edilen konu devlet memuru olduktan sonra ek iş yapılabilir mi ?  memur ek […]

  3. […] Ziyaretçilerimiz; Memur Maaşları hakkındaki bilgilendirme yazılarımıza dhmi Memur Maaşları  güncel durumu ile ilgili devam […]

  4. […] yılı için yılın ilk ayında alınan maaş baz alınmalıdır. Çünkü Ocak ayındaki Maaştan en düşük gelir vergisi alınır gerlir vergisi oraları yıllık kazanç toplamına göre artar ve aralık ayında en […]

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul et Daha fazla bilgi